LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 2
W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
A.
B.
C.
D.