LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 38
Które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?

A.
B.
C.
D.