LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 3
W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją

A.
B.
C.
D.