LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 32
Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest

A.
B.
C.
D.