LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 18
W języku JavaScript zapisano funkcję.

Ma ona za zadanie

A.
B.
C.
D.