LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 38
Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy

Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy

A.
B.
C.
D.