LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 34
Na rysunku pokazano
A.
B.
C.
D.