LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Który parametr określa wydajność sprężarki pneumatycznej?

A.
B.
C.
D.