LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
Który parametr siłownika zamontowanego w prasie pneumatycznej wpływa na wartość maksymalnego wysuwu stempla?

A.
B.
C.
D.