LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 1
Co należy wykonać bezpośrednio przed przesłaniem programu sterowniczego z komputera do pamięci sterownika PLC?

A.
B.
C.
D.