LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Która z metod lokalizacji miejsca nieszczelności w układach pneumatycznych jest powszechnie stosowana?

A.
B.
C.
D.