LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
W jakich miejscach nie powinny znajdować się przewody sieci komunikacyjnych?

A.
B.
C.
D.