LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 32
Który program wykorzystywany jest do zbierania danych o procesie przemysłowym, ich wizualizacji i archiwizacji?

A.
B.
C.
D.