LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 17
Które elementy urządzenia mechatronicznego zabezpiecza się i konserwuje poprzez cynkowanie?

A.
B.
C.
D.