LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Gdzie należy szukać wytycznych dotyczących zakresu i częstotliwości przeprowadzania prac konserwacyjnych danego urządzenia mechatronicznego?

A.
B.
C.
D.