LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Określ, na podstawie wytycznych zamieszczonych w tabeli, jakie czynności konserwacyjne sprężarki tłokowej powinny być wykonywane najczęściej.
A.
B.
C.
D.