LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 4
Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas obsługi tokarki CNC?

A.
B.
C.
D.