LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 13
Gdzie nie należy używać urządzeń mechatronicznych wyposażonych w silnik komutatorowy?

A.
B.
C.
D.