LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 4
Stwierdzono, że przyczyną niesprawności urządzenia jest uszkodzenie przekaźnika PR12V sterującego pracą silnika. W celu potwierdzenia diagnozy dokonano pomiaru rezystancji pomiędzy stykami wymontowanego przekaźnika. Na podstawie zebranych w tabeli wyników pomiarów, wynika, że
A.
B.
C.
D.