LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 18
Która z wymienionych awarii urządzenia II klasy ochronności stwarza największe zagrożenie porażenia prądem?

A.
B.
C.
D.