LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 29
Używając wiertarki udarowej, stwierdzono przerwy w pracy narzędzia podczas jego przemieszczania w przestrzeni lub przy zmianie kierunku ułożenia. Oceń stan techniczny tej wiertarki.

A.
B.
C.
D.