LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 31
W celu oceny sprawności silnika klatkowego, którego tabliczkę zaciskową pokazano na rysunku, przeprowadzono pomiary rezystancji połączeń pomiędzy jego zaciskami. W którym przypadku silnik jest uszkodzony?
A.
B.
C.
D.