LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 32
Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności, jeżeli brama wjazdowa przesuwna sterowana automatycznie nie zatrzymuje się samoczynnie w pozycji otwartej?

A.
B.
C.
D.