LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Jakiego typu klucza należy użyć do demontażu uszkodzonego zamka pokazanego na fotografii?
A.
B.
C.
D.