LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Którego wiertła należy użyć do wywiercenia otworu w betonowej ścianie?
A.
B.
C.
D.