LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
W podajniku pneumatycznym uszkodził się siłownik dwustronnego działania o średnicy tłoka 32 mmi skoku 160 mm. Korzystając z zamieszczonej noty katalogowej, określ symbol siłownika, który możemyzastosować w miejsce uszkodzonego.
A.
B.
C.
D.