LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 12
Stan zapasów pozwalający na zachowanie ciągłości produkcji dla zakładu wynosi 70 sztuk puszek. Ile sztuk zapasu nadmiernego posiada zakład, jeżeli na początku miesiąca stan magazynu wynosił 60 sztuk, a w ciągu kolejnego miesiąca zakupiono kolejne 30 sztuk puszek? Żadna ze zmagazynowanych puszek nie została wykorzystana do produkcji.

A.
B.
C.
D.