LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 16
Zaletą składowania blokowego jest

A.
B.
C.
D.