LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 3
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zakupionego towaru do magazynu jest

A.
B.
C.
D.