LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 37
Który układ magazynu przedstawiono na schemacie?
A.
B.
C.
D.