LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 11
Metodę FEFO wydań magazynowych należy zastosować w magazynie przechowującym

A.
B.
C.
D.