LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 31
Odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z nieprawidłowego przewożenia towaru spoczywa na

A.
B.
C.
D.