LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 28
Oblicz wielkość wskaźnika rotacji zapasów w razach, jeżeli sprzedaż w danym roku wyniosła 600 sztuk, a średni stan zapasów utrzymywał się na poziomie 20 sztuk.

A.
B.
C.
D.