LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 33
Spis z natury polega na

A.
B.
C.
D.