LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 22
Ścieżkę realizacji operacji produkcyjnych jako ciągu realizowanych zadań związanych z wytworzeniem wyrobu gotowego, zgodnie z BOM, obrazuje

A.
B.
C.
D.