LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 18
Dobrem materialnym wytworzonym w procesie produkcji z przeznaczeniem na sprzedaż jest

A.
B.
C.
D.