LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 23
Wyroby przemysłu maszynowego podatne na korozję powinny być przechowywane w magazynach zamkniętych

A.
B.
C.
D.