LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 1
Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz udział procentowy zapasu bieżącego w całkowitym zapasie zgromadzonym w magazynie.
A.
B.
C.
D.