LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 7
Substancje toksyczne, pochodzące z produkcji przemysłowej zaliczane są do odpadów

A.
B.
C.
D.