LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 1
Który towar jest typowy dla dystrybucji intensywnej?

A.
B.
C.
D.