LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 6
Grupa przedsiębiorstw współpracująca ze sobą w procesie realizacji dostaw od producentów do wielu odbiorców to

A.
B.
C.
D.