LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 6
Koncepcja polegająca na systemowym określaniu potrzeb dystrybucyjnych i planowaniu popytu na produkty finalne to

A.
B.
C.
D.