LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

Pytanie nr 37
System automatycznej identyfikacji RFID identyfikuje ładunki za pomocą technik

A.
B.
C.
D.