LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 12
Którego znacznika nie należy umieszczać w nagłówku dokumentu HTML?

A.
B.
C.
D.