LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to

A.
B.
C.
D.