LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 9
W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to

A.
B.
C.
D.