LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 17
Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia

A.
B.
C.
D.