LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 32
Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?
A.
B.
C.
D.