LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 9
W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut

A.
B.
C.
D.