LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 39
Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut
A.
B.
C.
D.